• INSPECTIE

    De inspectie van hulpmiddelen kan gelijktijdig met de inventarisatie worden uitgevoerd. U bepaalt wat geïnspecteerd moet worden. Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de staat van hulpmiddel en de verwachte resterende levensduur. Indien blijkt dat er onderdelen moeten worden vervangen zal RSR altijd vooraf in overleg met u bepalen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welke kosten dit met zich meebrengt. De inspectie kunnen wij periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) voor u uitvoeren.