• INVENTARISATIE

    Om tot een goed beheer van alle hulpmiddelen over te gaan, is vooraf een inventarisatie noodzakelijk: de zogenaamde nulmeting. U bepaalt als opdrachtgever wat wij in kaart moeten brengen. Te denken valt aan speciale rolstoelen, fietsen, rollatoren, hoog/laag bedden, anti-decubitus materialen (matrassen en kussens), douchehulpmiddelen of het totale hulpmiddelenpark. Tijdens deze inventarisatie leggen wij vast welke merken en type voorzieningen op de betreffende afdeling / woning staan en wie de gebruiker is. De uitkomst van de inventarisatie wordt vastgelegd in een inventarisatielijst en is altijd door u te raadplegen via een klantenportal op internet. Ons streven is om, na opdracht binnen een maand de inventarisatie afgerond te hebben.