• MODULES
  Als totaalleverancier van hulpmiddelen heeft RSR haar diensten ondergebracht in verschillende modules. Aan u de keus om te kijken welke modules een toegevoegde waarde kunnen hebben voor uw organisatie. Zowel voor budgettaire als bovenbudgettaire hulpmiddelen. 

 • LEVERING
  RSR levert een zeer breed assortiment budgettaire en bovenbudgettaire hulpmiddelen; van rolstoel tot douchestoel en van rollator tot hoog/laag-bed. U kunt iedere vraag bij ons neerleggen.

 • INVENTARISATIE
  Om tot een goed beheer van alle hulpmiddelen over te gaan is vooraf een inventarisatie noodzakelijk; de zogenaamde nulmeting. U bepaalt als opdrachtgever wat wij in kaart moeten brengen.

 • INSPECTIE
  De inspectie van hulpmiddelen kan gelijktijdig met de inventarisatie worden uitgevoerd. U bepaalt wat geïnspecteerd moet worden.

 • SCHOLING EN TRAINING
  Een verantwoord gebruik van hulpmiddelen is van belang om de veiligheid te kunnen garanderen. RSR biedt de mogelijkheid om uw medewerkers hierin te trainen.

 • REPARATIE EN ONDERHOUD
  RSR werkt met een vast team van medewerkers per organisatie. In dit team zitten o.a vakbekwame servicemonteurs met veel ervaring.

 • CALAMITEITEN SERVICE
  Bij een calamiteit of spoedeisende reparatie is een monteur van RSR binnen 1 uur ter plekke.

 • KEURINGEN
  RSR kan de keuringen verzorgen voor alle hulpmiddelen (waaronder hoog/laag-bedden). Deze keuringen worden uitgevoerd door bevoegde servicemonteurs.

 • DEPOTBEHEER
  RSR kan voor u het beheer van het depot verzorgen. De ruimte en personeel die hiervoor nodig zijn stelt RSR ter beschikking.

 • REINIGING
  RSR kan de hulpmiddelen voor u schoonmaken en desinfecteren. U bepaalt als opdrachtgever wat wij moeten reinigen.