• RSR REVALIDATIESERVICE

  RSR onderscheidt zich in de revalidatietechnische markt door middel van een unieke combinatie van producten en diensten. Wij leveren een zeer breed assortiment hulpmiddelen; van helping-hand tot tillift en van rollator tot op maat gemaakte elektrische rolstoel. Doordat RSR een merkonafhankelijke dealer is, kunnen wij ieder gewenst hulpmiddel leveren. Het pakket aan diensten dat RSR biedt, sluit naadloos aan op het productenpakket en biedt het nodige gemak voor u, zowel op het gebied van inkoop, facilitair, logistiek, dienstverlening als technisch gebied. En ook nog eens kostenreducerend! In tegenstelling tot onze concurrenten gaat RSR uit van een samenwerkingsverband waarbij sprake is van een win-winsituatie en er geen concessies gedaan hoeven te worden aan het hulpmiddelenpakket dat reeds bij u aanwezig is. 

  Ook kunt u alleen dié diensten afnemen die u af wilt nemen. RSR is actief binnen zorginstellingen, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, zorgkantoren en bedrijven, naast de particuliere markt. RSR is marktgericht: wij zijn het verlengstuk van onze opdrachtgever. Daarbij streven wij er onafgebroken naar de éénloketgedachte te optimaliseren. Dat vraagt om een voortdurende integratie en aanscherping van RSR-diensten. 

  Optimalisering krijgt in onze visie gestalte door nauwe, intensieve samenwerking met gemeentelijke diensten, indicatiestellers, zorgverzekeraars, inkopers, zorgmanagers en anderen die verantwoordelijk zijn voor aanschaf en beheer van revalidatiehulpmiddelen. Het opbouwen van een langdurige relatie met wederzijds vertrouwen en een innige samenwerking is onze inzet. Een goede uitontwikkeling van de formule met de hoogste klanttevredenheid is ons doel.

  Bij een goede samenwerking is een heldere communicatie en een open en toegankelijke organisatie met vaste aanspreekpunten en korte lijnen noodzakelijk. Periodieke evaluaties moeten de grenzen van het hoge peil van samenwerking bewaken en verstevigen. 
  Als co-maker of co-verstrekker dient de relatie met RSR ver boven die van een leverancier uit te stijgen. adviseren is core business goede instructie aan gebruiker, indien van toepassing het geven van rijlessen

  DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ RSR

  RSR wil haar steentje bijdragen aan een gezonder leefklimaat en duurzame leefomgeving. En dat niet alleen voor onze eigenaren of medewerkers, maar ook voor onze cliënten, opdrachtgevers etc. Van nature zijn we hier al mee bezig: met onze hulpmiddelen zorgen wij er namelijk voor dat mensen mobiel blijven en ondanks hun handicap nog volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Maar het gaat verder. Een dagelijks duurzame bedrijfsvoering vinden wij een must. Kortom, wij zien MVO als de basis voor de continuïteit van onze organisatie: luisteren naar, en anticiperen op, de samenleving maakt ons een betere dienstverlener. Ons motto is dan ook: Samen zijn we vandaag voor morgen. Ook onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld gemeenten, vinden het steeds belangrijker dat RSR haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. In elke aanbesteding komt het onderwerp MVO wel aan bod. We krijgen vragen over het recyclen van hulpmiddelen, ons energieverbruik en de CO2-uitstoot van ons wagenpark. Maar ook over de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (WSW-ers) en de opleidingen die wij bieden aan onze medewerkers. Duurzaamheid hangt nauw samen met waarden.

  KERNWAARDEN

  De waarden van RSR gaan uit van respect waarbij mensen in onafhankelijkheid keuzes mogen maken en in verantwoordelijkheid naar elkaar en hun omgeving hiernaar mogen handelen en op aanspreekbaar zijn. Er zijn kernwaarden en principes vastgesteld die binnen RSR gehanteerd worden: 


  - de klant staat bij ons centraal 
  - medewerkers van RSR zijn integer en betrouwbaar 
  - medewerkers van RSR zijn deskundig en hulpvaardig 
  - RSR streeft naar langdurige relaties 
  - medewerkers van RSR zijn open naar elkaar, tonen respect en spreken elkaar aan op verbeterpunten

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is diep verankerd in onze organisatie. Onze kwaliteits- en milieusystemen ISO9001, ISO14001 en NKH helpen ons daarbij. Onze MVO doelen staan niet op zichzelf maar zijn een onlosmakelijk deel van onze organisatiedoelstellingen. Bij het opstellen van beleid, business cases en het nemen van besluiten zorgen wij ervoor dat aandacht wordt besteed aan de balans tussen people, planet en profit. Wij streven hierbij naar een goed economisch rendement, maar we kijken ook naar de gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten voor de mensen binnen en buiten de onderneming. Hierbij belasten wij het milieu zo min mogelijk. We staan open voor de dialoog met al onze belanghebbenden en zijn daarom eerlijk, open en duidelijk over onze prestaties en bedrijfsvoering.

  Specifieke MVO-doelstellingen worden zodanig opgesteld dat zij ook terug te vinden zijn in de organisatiedoelstellingen.

   

 • ALGEMENE VOORWAARDEN

  Bekijk hier de algemene voorwaarden voor 2017 van RSR Revalidatieservice.

  MOBIEL SERVICE PUNT

  Onze MSP-bus (Mobiele Service Punt) is operationeel, hét aanspreekpunt voor advies, service en klein onderhoud bij u in de wijk, lees alles hier over via deze pagina of neem contact op.