• REPARATIE EN ONDERHOUD

  RSR werkt met een vast team medewerkers per organisatie. In dit team zitten o.a vakbekwame servicemonteurs. Het zijn monteurs met veel ervaring. Door middel van bijscholing blijven ze op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Aandachtsgebieden hierbij zijn techniek, ergonomie en klantcontact.

  RSR BIEDT EEN 24 UURS SERVICE, 7 DAGEN PER WEEK
  Reparaties aan bovenbudgettaire rolstoelen worden uitgevoerd conform het geldende reparatieprotocol persoonsgebonden rolstoelen WLZ-instellingen.

  Reparaties aan budgettaire hulpmiddelen worden verricht na overleg tussen u en de planning van RSR. Als reparatie ter plekke niet mogelijk is vindt reparatie plaats in de werkplaats van RSR. Een vervangend hulpmiddel staat indien gewenst ter beschikking. Reparaties worden geregistreerd en zijn online beschikbaar via het klantportaal.

  Onder onderhoud verstaat RSR het periodiek controleren van een hulpmiddel en preventieve werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld; smeren van lagers, spannen van spaken). Tekortkomingen worden zo eerder ontdekt en verholpen; dit verlengt de levensduur van uw hulpmiddel. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn zullen altijd vooraf met u besproken worden zodat duidelijk is welke kosten dit met zich meebrengt en welke werkzaamheden dringend moeten worden uitgevoerd.

  Als tijdens het periodiek onderhoud blijkt dat het middel niet veilig kan worden gebruikt, wordt dit aangegeven met een duidelijk label. RSR zal dan direct contact zoeken met u en overleggen welke onderdelen vervangen moeten worden en welke kosten dit met zich meebrengt om het middel weer goed, veilig en vertrouwd te kunnen inzetten.

 • FULL-SERVICE
  Voor diverse hulpmiddelen is het mogelijk om deze op te laten nemen in een full-service contract. Hierbij betaalt u maandelijks een vast bedrag waarmee alle reparaties en onderhoud gedekt zijn. U bepaalt zelf welke hulpmiddelen in het contract worden opgenomen. Voordat een voorziening door RSR in het contract wordt opgenomen zal een inspectie plaatsvinden en zo nodig de voorziening worden gerepareerd. Deze kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.