• WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

  Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Iedere gemeente is sinds de invoering, in 2007, verplicht om elke vier jaar een beleidsplan op te stellen met activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. De WMO kent negen prestatievelden. 

  Twee voor RSR relevante prestatievelden zijn:
  Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem

  Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer

  RSR denkt actief mee met gemeenten en overige instellingen. Betrokken zijn, snel inspelen op veranderende situaties en samen aan oplossingen werken zijn daarbij sleutelbegrippen.
  Deze opstelling heeft geleid tot een zeer aantrekkelijk, flexibel en transparant totaalpakket aan producten en diensten. De ingrediënten daarvan op een rijtje:

  RSR neemt als regisseur gemeenten werk uit handen.

 • RSR levert een totaalpakket:
  zelfstandig adviseren door middel van een generale machtigin
  - digitale (periodieke) facturatie in door gemeente gewenst formaat
  - klantenportal voor eenvoudig inzicht in lopende orders, depot, uitstaande hulpmiddelen met
  - onderhoudshistorie, service en reparatieactiviteiten
  - eenvoudige communicatie met RSR.
  - Fullservice
  - WA verzekering
  - ISO 9001, 14001 en NKH gecertificeerd
  - Landelijke dekkingFysieke depotruimte, op afspraak toegankelijk voor de gemeente
  - Rijlessen
  - Periodieke managementinformatie op maat
  - Particuliere verkoop

  Het bovenstaande is een beknopte samenvatting. 
  Wij nodigen u gaarne uit om hierover met ons uitgebreider van gedachten te wisselen.