• ZORGVERZEKERAARS 

    Aandacht voor kwaliteit van zorg is een belangrijk speerpunt voor de zorgverzekeraars en dus ook voor RSR Revalidatieservice. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar nieuwe mogelijkheden om de veiligheid en het comfort van de cliënten telkens weer te verbeteren. Gedreven vanuit onze overtuiging van Maartschappelijk Verantwoord Ondernemen, stellen wij de gebruikers van de hulpmiddelen centraal. Omdat wij uitgaan van de mogelijkheden en niet de beperkingen van de gebruikers, komen wij vaak tot andere inzichten op vlak van dienstverlening en bedenken wij net iets andere producten, of stellen hogere eisen aan het te behalen resultaat. Daarbij is een belangrijke uitgangspunt het verbeteren van de kwaliteit van leven van uw en onze klanten.

    Natuurlijk bieden wij u altijd een maatgemaakte oplossing, of dat nu een hulpmiddel, een dienst of een samenwerkingsverband betreft.

    Voor meer informatie neem contact op met uw RSR Revalidatieservice contactpersoon of met RSR Revalidatieservice, Telefoon: 0900-33 44 55 6 of info@RSR.nl