Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Circulair werken voor een beter milieu!

We willen in 2030 volledig circulair gaan werken. Dit houdt in dat we in ons productieproces materialen of onderdelen van hulpmiddelen hergebruiken en niet onnodig weggooien. We zetten de oude onderdelen op een nieuwe, andere manier in. Dit circulaire proces is van toepassing op Wmo-hulpmiddelen en hulpmiddelen die in eigendom zijn van RSR.

Innovatie binnen RSR

Voor gebruik

In de productie houden we al rekening met ciruclariteit. Dit doen we al bij het inkopen van producten, waar we bewust denken aan het milieu. Onderdelen moeten zo lang mogelijk meegaan.  We hebben liever dat een onderdeel 10 jaar mee gaat, dan dat we dit na 3 jaar al moeten vervangen. We werken volgens een modulair model om te kijken hoe we onderdelen kunnen herinzetten en we denken na over hoe we onderdelen slim kunnen inzetten.

Tijdens gebruik

Wij vinden het belangrijk dat jouw hulpmiddel goed blijft functioneren. Daarom zijn wij, vanuit onze circulaire gedachte, altijd op zoek naar onderdelen die lang meegaan. Zo hebben we slimme hulpmiddelen die aangeven wanneer er een reparatie of onderhoudsbeurt nodig is zoals de Slimme Scootmobiel. Als er sprake is van een complexe reparatie zetten wij gespecialiseerde monteurs in en bekijken we hoe we onderdelen kunnen reconditioneren. Zo halen wij het maximale uit onze onderdelen.

Circulaire proces RSR

Na gebruik

Na verloop van tijd is de levensduur van een hulpmiddel verstreken. Wij nemen dit hulpmiddel dan in en gaan kijken welke onderdelen nog bruikbaar zijn en of het opnieuw inzetbaar is. De bruikbare onderdelen worden dan gestript en schoongemaakt. Dit noemen we parts recovery. Als dat niet het geval is streven wij ernaar om alle onderdelen een nieuwe bestemming te geven, hier maken we circulaire relatiegeschenken van. Van een versleten binnenband maken we bijvoorbeeld etuis. Deze geschenken zijn gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

(samen)Werken aan resultaat

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de globale temperatuurstijging beperkt moet worden tot max 2 °C. Dat doel kan alleen bereikt worden door een rigoureuze verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Veel organisaties en bedrijven anticiperen hierop en brengen hun mogelijke reducties in kaart en stippelen een route uit naar klimaatneutraliteit. Maar het is niet altijd duidelijk wat er met dit begrip wordt bedoeld. Als organisatie hebben wij dan ook bewust gekozen voor het Climate Neutral Certificerings programma, omdat juist daar reductie verplicht gerealiseerd moet worden en resultaten aan de standaard extern getoetst worden.

Met haar klimaatbeleid levert Louwman Group, divisie Care, haar bijdrage aan het voorkomen van de wereldwijde opwarming van de aarde en het realiseren van de doelen van de Overeenkomst van Parijs. Haar streefdoel in 2030 is een reductie van CO2 uitstoot van >49% en voor 2050 is, eveneens als streefdoel, opgenomen dat de bedrijfsvoering ‘net zero’ is.

Het RSR Revalidatieservice BV klimaatbeleid is vanaf 2022 onderdeel geworden van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) programma binnen Louwman Group. Mede door deze stapsgewijze integratie, waarbinnen de toevoeging van RSR Revalidatieservice aan dit klimaatprogramma een belangrijke stap is, kan er meer vanuit ‘Samen zijn we Louwman’ gedacht en gehandeld. Een 2de belangrijke beweging is de stap om te komen tot het borgen van interne kennis op het gebied van duurzaamheid.

In lijn met onze actieve bijdrage aan klimaat en samenleving, het klimaatakkoord van Parijs en de CNG standaard (2030: -49%, 2050: -100%), kennen wij dan ook de onderstaande claim op een belangrijk deel van onze dienstverlening:

‘De medewerkers van RSR Revalidatieservice BV (adviseurs/monteurs) komen klimaatneutraal gecertificeerd naar de klant’

In 2030 is een reductie van CO2 uitstoot van >49% ten opzichte van het basisjaar 2021 en voor 2050 is, eveneens als streefdoel, een ‘net zero’ bedrijfsvoering. De hoofddoelstellingen t/m 2030 richten zich op 6 elementen:

1. Het stimuleren van ZERO emissie vervoer
2.Het sterk verminderen van zakelijke (auto)kilometers
3.100% inzicht en >49% reductie op energie- en gasverbruik
4.(door)Ontwikkeling van eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (>2023)
5.Het groeien naar de inzet van duurzame panden met een gemiddeld energielabel van C naar B6. Het compenseren van CO2 uitstoot vanuit ‘Gold Standard Renewable Energy klimaatprojecten’.

Schonere lucht


Louwman Care maakt voor haar compensatie gebruik van de volgende ‘Gold Standard Renewable Energy klimaatprojecten’:

De compensatie dient voor de gerealiseerde CO2 uitstoot van transport (bedrijfsbussen) en relevante scope 1 en 2 emissies binnen de Care divisie van Louwman Group. De emissies zijn gebaseerd op een schatting en zullen aan het eind van elke periode verrekend worden met de daadwerkelijke uitstoot.

Bekijk hier het klimaatbeleid van Louwman Care.

De 2022 voetafdruk was 3012 tCO2e.

Schonere Lucht

Meer weten?

Wil je meer weten over het circulair werken binnen RSR of heb je suggesties voor ons om het circulaire proces te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen