Disclaimer

RSR Revalidatieservice B.V. en Welzorg Nederland B.V. handelend onder de naam RSR Wmo hebben met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RSR Revalidatieservice en RSR Wmo worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie-uitzending.

RSR Revalidatieservice en RSR Wmo verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

De op deze website getoonde informatie wordt door RSR Revalidatieservice en RSR Wmo met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Contact opnemen