2 september 2021

Mobiliteitspatronen in kaart

Door: Leonie Snijders – Adviseur Innovatie

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar mobiliteitspatronen van de cliënt met een complexe mobiliteitsbehoefte. Kennis hierover berust vooral op ervaring en is dus subjectief. Om de cliënt toegang te geven tot een elektrische rolstoel met maximaal mobiliteitsgeluk, doen we onderzoek naar het objectiveren van deze ervaringen.

 

“Met behulp van technologie en data zetten we de volgende stap richting objectivering”

 

Mobiliteit is vrijheid in zijn puurste vorm. Bewegen naar je bestemming, of ergens juist weggaan: ook voor wie afhankelijk is van een hulpmiddel, zou het een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Als organisatie staat RSR voor die match tussen mobiliteitsbehoefte en een 100% passend hulpmiddel. Beperkingen wegnemen is ons doel: beperkingen in mobiliteit, en daarmee beperkingen in participatie aan gewenste activiteiten. Om dat te kunnen realiseren, is het essentieel dat we begrijpen hoe en in welke mate een hulpmiddel passend is bij de mobiliteitsbehoefte van de gebruiker.

 

Hulpvraag én -antwoord

Elektrische rolstoelen waarvoor specifieke eisen en wensen gelden, vragen om gedegen integraal onderzoek door professionals. Juist bij complexe uitvoeringen is die match zo ontzettend belangrijk. Alles begint bij de hulpvraag en de functionele mogelijkheden van de cliënt. Met welke stoornissen en beperkingen moet hij omgaan, en hoe zijn die optimaal te compenseren? Wat is het beoogd gebruik van het hulpmiddel, en wat zijn dus de eisen die eraan gesteld moeten worden? En hoe beïnvloedt het gebruik van het hulpmiddel de kwaliteit van leven? Vragen waar nu niet altijd een antwoord op gegeven kan worden.

 

De beste match

Bij het aanvraagproces wordt de behoefte aan fysieke ondersteuning en het beoogde gebruik van de elektrische rolstoel dus zo goed mogelijk in kaart gebracht. Maar pas als de rolstoel in gebruik is, kan bepaald worden of hij daadwerkelijk de gewenste compensatie biedt. Nu we over steeds meer technologie en data kunnen beschikken, denken we bij RSR de gewenste compensatie op termijn te kunnen objectiveren. Met die gegevens zouden we de rolstoel al bij het ontwerp kunnen perfectioneren, in plaats van achteraf.

Daarom doen we, in samenwerking met onze partner Permobil, stap voor stap onderzoek naar de relatie tussen de elektrische rolstoel, de mobiliteitspatronen van de cliënt en zijn wensen. Vooralsnog betreft het cliënten intramuraal, later ook extramuraal.

Kortom: door objectief inzicht in de cliëntbehoefte kunnen we samen de kwaliteit van leven én zorg verbeteren. Nieuwe stappen vooruit, waarover we in de aankomende maanden meer zullen vertellen.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het onderzoek of eens samen sparren? Neem dan contact op met het Team Innovatie van RSR.

Contact opnemen

Mobiliteitspatronen in kaart
Contact opnemen