Mogelijke vertraging reparaties voor hulpmiddelen verstrekt via jouw gemeente

Een storing of defect aan jouw hulpmiddel komt nooit op het juiste moment. We helpen je om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Door de toenemende drukte enerzijds en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en krapte op de arbeidsmarkt anderzijds, kunnen de doorlooptijden van reparaties op dit moment helaas langer zijn dan u van ons gewend bent.

Uiteraard krijgt spoedeisende hulp prioriteit en kunnen we jouw mobiliteit garanderen conform de afspraken die daarvoor gemaakt zijn met jouw gemeente. Daarnaast doen wij onze uiterste best om je ook in niet-spoedeisende situaties te voorzien van de best mogelijke service, onder de huidige omstandigheden. Echter  lopen hier de doorlooptijden helaas op.

Achtergrond Corona en oorlog effecten
De oplopende doorlooptijden zijn te wijten aan de extreem grote hoeveelheid reparatieaanvragen in combinatie met onvoldoende beschikbare capaciteit en lange levertijd van veel onderdelen.

Net zoals in vele andere branches ondervindt ook de hulpmiddelen branche vertragingen door extreem lange levertijden van diverse onderdelen. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan grondstoffen en verstoring van de leverketen, waardoor toeleveranciers niet conform afspraken kunnen leveren. Natuurlijk zoeken we continu naar alternatieven en daar waar mogelijk hebben we buffervoorraden opgebouwd, maar desondanks ondervinden we last van dit wereldwijde probleem.

Krapte arbeidsmarkt
Onder normale omstandigheden zetten wij bij een dergelijke verhoogde vraag veel flexkrachten in. Helaas is het momenteel niet of nauwelijks mogelijk gebleken om aan flexkrachten te komen. Dit wordt veroorzaakt door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, die ook nog eens in de zomervakantie speelt, de moeilijkste periode van het jaar in verband met vakanties.

Wij houden je hier op de hoogte over de ontwikkelingen.

Contact opnemen