15 juni 2022

RSR en Louwman Group gaan van Aspirant direct naar Trede 2 op de PSO-ladder

Louwman Group, waaronder ook RSR valt, heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Uit onafhankelijke toetsing blijkt dat RSR op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert RSR op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hechten we belang aan het creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de pijlers van ons MVO-beleid is dan ook ‘Iedereen telt’. Dat we nu van Aspirant-status direct naar Trede 2 is gegaan, laat zien dat de organisatie duurzaam werk maakt van inclusiviteit.

John Naborn, algemeen directeur “RSR staat dichtbij de mens. Met passie en groot verantwoordelijkheidsgevoel bieden wij oplossingen. Dit doen we zowel voor onze klant als voor onze eigen medewerkers. We willen iedereen gelijke kansen geven. Het behalen van Trede 2 is een bekroning op het uitdragen van deze passie.”

We zijn enorm trots op deze prestatie en spreken graag onze dank uit naar iedereen binnen de organisatie. Samen maken we dit mogelijk en hebben we deze prestatie behaald. Dank jullie wel!

 

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, 2 en 3. RSR is van Aspirant-status direct doorgegroeid naar Trede 2. Geen einddoel, de organisatie wil verder groeien.

 

Contact opnemen