2 mei 2023

RSR gaat voor Zero CO2

RSR rondt de klimaataudit af en zet daarmee een mooie stap op weg naar een klimaatneutrale toekomst

De klimaataudit werd uitgevoerd door de Climate Neutral Group, die het ‘Climate Neutral Certified’ keurmerk aan RSR heeft toegekend. Dit betekent dat RSR inzicht heeft in de eigen CO2-uitstoot, doelgericht de uitstoot reduceert en deze ook compenseert. We hebben bewust voor dit certificeringsprogramma gekozen, omdat dit programma, in tegenstelling tot veel andere klimaatprogramma’s, een stapje verder gaat dan enkel CO2-compensatie: naast compensatie, verplichten wij ons elk jaar om onze CO2-uitstoot ook te reduceren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor het leveren van een actieve bijdrage aan een leefbare én gezonde samenleving.

Climate Neutral Certification Standard
We werken volgens de ‘Climate Neutral Certification Standard’, dit biedt een gestructureerde methode en verschillende tools om ons klimaatbeleid richting Zero CO2 te versnellen en zichtbaar te maken voor onze stakeholders. Alle maatregelen die zijn genomen om de CO2-uitstoot te verminderen en de rest te compenseren, worden onafhankelijk getoetst aan de hand van duidelijke criteria. Onze partner Climate Neutral Group heeft bij de ontwikkeling van deze standaard de ‘Codes of Good Practice’ gevolgd van ISEAL, de instantie die toezicht houdt op internationale duurzaamheidsstandaarden.

Op weg naar Zero CO2
Met het behalen van de klimaataudit door RSR, is nu de de hele Louwman divisie Care, waar RSR onderdeel van is, klimaatneutraal gecertificeerd. Dit is een mooie stap richting een klimaatneutrale toekomst. Het streefdoel is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen en om in 2050 een net zero bedrijfsvoering te realiseren. De hoofddoelstellingen tot en met 2030 richten zich op 6 elementen:

  • Het stimuleren van ZERO emissie vervoer
  • Het sterk verminderen van zakelijke (auto)kilometers
  • 100% inzicht en 49% reductie van energie- en gasverbruik
  • (door)Ontwikkeling van eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (>2023)
  • Het groeien naar de inzet van duurzame panden met een gemiddeld energielabel van C naar B
  • Het compenseren van CO2 uitstoot vanuit ‘Gold Standard Renewable Energy klimaatprojecten’

Als organisatie zijn wij trots op deze stap en kennen hiermee een helder en overzichtelijk klimaatbeleid. Het klimaatbeleid is vanaf 2022 structureel onderdeel geworden van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) programma binnen de Louwman divisie Care. Mede door de stapsgewijze integratie kunnen we steeds meer organisatie breed denken en handelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het borgen van interne kennis op het gebied van duurzaamheid, zo werken we samen aan resultaat!

RSR Zero CO2
Contact opnemen