13 april 2022

RSR start klanttevredenheids-onderzoek bovenbudgettaire zorghulpmiddelen

Klanttevredenheid staat bij RSR hoog in het vaandel. Dat roept de vraag natuurlijk op hoe de klant dat ervaart.  En om dat te toetsen, ontvangen jullie voor de zomer een uitnodiging voor ons klanttevredenheidsonderzoek.

Inzicht – Meten is weten
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in jullie verwachtingen en tevredenheid rondom onze dienstverlening. We zoomen in op diverse onderwerpen zoals advies, levering, service en klachtafhandeling. In alle fases staat de kwaliteit van onze dienstverlening en onze communicatie centraal.

Extra handvatten
De resultaten van het onderzoek geven ons handvatten om onze dienstverlening verder te verbeteren. Bovendien stelt het ons in staat om beter in te spelen op jullie wensen en verwachtingen. We herhalen dit onderzoek jaarlijks om zo continu onze samenwerking te versterken en samen onze cliënten de beste dienstverlening te kunnen geven.

Onafhankelijk onderzoeksbureau
Het onafhankelijke onderzoeksbureau Choice Insights voert voor ons het onderzoek uit. Uiteraard nemen we jullie graag mee in de uitkomsten van het onderzoek en eventuele verbeteracties naar aanleiding van het onderzoek. Alle informatie wordt anoniem door het bureau verwerkt.

Jullie input is heel belangrijk voor ons. Wij stellen het zeer op prijs als jullie aan het onderzoek willen meewerken.

Contact opnemen