1 september 2022

Update wet- en regelgeving 

Programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen 

Minister Conny Helder presenteerde op 4 juli 2022 het nieuwe programma voor de toekomst van de ouderenzorg: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, kortweg WOZO. Daarin belicht ze de nieuwe norm. Want, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer: we willen anders, we moeten anders en we kunnen anders. (Congres waardigheid en Trots, 2022)” 

Ze heeft 5 actielijnen opgesteld die bijdragen aan een toekomstbestendige ouderenzorg. 

  • Samen vitaal ouder worden ; het bevorderen van eigen regie, voorbereiden op ouder worden, samenredzaamheid en passende ondersteuning vanuit het netwerk. 
  • Sterke basiszorg voor ouderen; crisissituaties, onder- en overbehandeling en noodzaak van Wlz-zorg zoveel mogelijk voorkomen 
  • Passende Wlz-zorg; organisatie van zorg buiten de instelling, scheiden van wonen en zorg 
  • “Wonen en zorg” voor ouderen; geschikte woningen voor alle ouderen 
  • Arbeidsmarkt en innovatie; betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor ouderen waarborgen via goed werkgeverschap, digitale innovatie en regionale samenwerking.  
Kijk ook eens op https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/wozo-wonen-ondersteuning-zorg-ouderen/ voor meer achtergrondinformatie.  

Vanuit het WOZO programma en de voornemens uit het coalitieakkoord zijn er een aantal belangrijke wijzigingen die (mogelijk) invloed (gaan) hebben op jouw werk als indiceerder; 

 

Behandeling en geneesmiddelen worden nog niet overgeheveld naar de Zvw
Vanuit het coalitieakkoord was er een voornemen om behandeling en geneesmiddelen vanuit de Wlz over te hevelen naar de Zvw. Hiermee zou een doelstelling van €170 miljoen structurele besparing binnen de Wlz gerealiseerd worden.  

Er is de afgelopen tijd door veel veldpartijen aangegeven dat de risico’s van deze wijziging voor de meest kwetsbare ouderen en mensen met een beperking hoog zijn; de (continuïteit van de) zorgverlening komt onder ongewenste hoge druk te staan. Door naar de Zvw over te hevelen liggen er risico’s in het integraal, interdisciplinair samenwerken rondom de Wlz-cliënt met een complexe zorgvraag. 

Hier tegenover stelt minister Helder onder andere dat de bestaande onduidelijkheid tussen mensen op een plek met- en zonder behandeling op de langere termijn moet verdwijnen. 

Voor een verdere toelichting; (https://www.verenso.nl/nieuws/overheveling-behandeling-van-wlz-naar-zvw-voorlopig-van-de-baan-door-intensieve-lobby 

 

NHC en NIC verlaagd
Je vraagt je mogelijk af; de wát? Daarom leggen we eerst de afkortingen even uit;  

De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en de Normatieve Inventaris Component (NIC) zijn een integraal onderdeel van het tarief dat een instelling krijgt bij het verzilveren van een Wlz-indicatie. De NHC dient als vergoeding voor nieuwbouw en instandhouding (gebouwenbeheer) , de NIC voor investeringen in inventaris (zoals budgettaire hulpmiddelen).  

De Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) heeft besloten zowel de NIC als de NHC vanaf 1-1-2024 te verlagen met ca. 1% waardoor er minder geld beschikbaar komt voor zorginstellingen.  

 

Contact opnemen