14 april 2022

Workshops Zitten & Positioneren groot succes

Op dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart organiseerde RSR in samenwerking met Sunrise Medical de workshop Zitten & Positioneren. Deze workshop werd gegeven voor ergotherapeuten uit de omgeving Schagen en Leeuwarden. Tijdens de workshop werd weer veel nieuwe kennis gedeeld en was er na afloop ruime gelegenheid om met elkaar te netwerken.

Zo werd uitvoerig ingezoomd op de anatomie van het lichaam, de bio-mechanica in relatie tot zitten, afwijkingen in bekkenpositie en het belang van bewegingsonderzoek tijdens passingen.

Ook werd ruime aandacht besteed aan diverse oplossingen gericht op het zitsysteem in relatie tot bekkenposities en het belang van een goede rolstoel daarbij. “Deze training is belangrijk voor de relaties van RSR. Een mens is niet gemaakt is om te zitten. Waar je bijvoorbeeld bij apen ziet dat zij zitbotten hebben, hebben wij dat als mensen niet.”; aldus Peter de Haan van RSR die hiermee ook directe het belang van de workshop aangeeft.

Erik Tobé van Sunrise Medical in actie tijdens uitleg belang goede zitpositie

Theorie en praktijk komen samen
In het theoretische deel nam Erik Tobé van Sunrise Medical de aanwezige ergotherapeuten mee in de beste en meest ergonomische zithouding, (het voorkomen van) decubitus (of wel doorligwonden) en het belang van goed materiaal. Denk bij goed materiaal aan het soort kussen dat iemand nodig heeft. Er werd stil gestaan bij waarom zitten niet vanzelfsprekend is, waarom zitten zo’n moeilijke, zware activiteit is en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer je genoodzaakt bent al je activiteiten vanuit een zittende houding uit te voeren.

“Een optimale zithouding is van essentieel belang, om actief te kunnen zijn, om te participeren in de maatschappij en zeker ook in verband met veiligheid. Denk hierbij aan valpreventie, vervoer, maar in de eerste plaats ook om decubituspreventie. We hebben nu eenmaal te maken met zwaartekracht en dus met druk. Koppel deze druk aan beweging en er ontstaan schuifkrachten. Druk en schuifkrachten zijn de grote boosdoeners als het gaat om het ontstaan van decubitus.”, aldus Erik Tobé.

Zelf aan de slag
In het praktijkgedeelte konden de ergotherapeuten, onder begeleiding van Sunrise Medical, zelf aan de slag. Er werd met name gekeken naar hoe men de juiste zithouding kan bepalen bij cliënten en wat daarvoor nodig is.

Om het zitten beter te begrijpen werd eerst kennis gedeeld van de anatomie van het bekken en de onderste extremiteit. Daarna konden deelnemers in kleine groepen bij elkaar de belangrijkste botpuntjes palperen. Dit leverde inzicht op in de positie van het bekken; de basis voor het zitten. Vervolgens werd ingezoomd op het belang van bewegingsonderzoek. Wat zijn de hoeken die je kunt maken in het knie en heupgewricht en hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Wat is de invloed van een kniehoek op de heuphoek en wat zegt dit over de zithouding van iemand?

Hoe reëel is het bijvoorbeeld dat een standaard rolstoel een 90 graden rughoek heeft en 70 graden beensteunen? Het creëren van inzicht in hoe het lichaam werkt, hoe de hoeken zich tot elkaar verhouden, door kritisch te blijven kijken, dat alles samen gaf deelnemers handvatten om af te kunnen stappen van de “automatische piloot”. Juist die kritische blik en het goed toepassen van kennis, zorgt dat tot andere inzichten en oplossingen gekomen kan worden op bijvoorbeeld de vraag waarom iemand scheef hangt in een rolstoel.

Veel positieve reacties na afloop
In Schagen waren er niet alleen ergotherapeuten aanwezig, maar ook fysiotherapeuten en verpleegkundigen van diverse opdrachtgevers van RSR Noord-Holland. Ook in Leeuwarden waren er zowel fysio- als ergotherapeuten aanwezig, werkzaam voor diverse opdrachtgevers van RSR in Leeuwarden. De workshops werd door hen erg positief ontvangen.

“Ik heb al de nodige workshops meegemaakt, maar bij deze workshop heb ik écht weer nieuwe dingen geleerd”, was één van de vele reacties na afloop. De interactie die in het theoriegedeelte zat werd ook goed ontvangen, de deelnemers werden betrokken bij het verhaal van Sunrise Medical waardoor de deelnemers ook met elkaar in gesprek konden gaan. “De interactie in deze workshop maakt het heel interessant en erg leerzaam.”

Dat de ergotherapeuten de nieuw opgedane kennis uit de workshop konden meenemen in hun dagelijkse praktijk bleek ook uit diverse  reacties na afloop. “Het is zeker waardevolle informatie. Nu ik dit allemaal weet, kan ik mijn cliënten nog beter helpen en dat is altijd fijn.”

Heb je de workshops Zitten & Positioneren gemist en wil je hem graag alsnog volgen? We gaan deze workshops vaker organiseren. Wil je hier bij zijn? Vul dan het formulier in op deze pagina zodat we je op de hoogte kunnen houden van de workshop Zitten & Positioneren in jouw regio.

 

Contact opnemen