Flo

Waar staat Flo voor?

Flo is een afgeleide van Florence Nightingale. Het symbool van het beroep van de verpleegkundige en wordt in algemene zin als de grondlegster van de modene verpleegkunde gezien. Tevens was zij een intelligente vrouw met een grote belangstelling voor statistiek. Met deze statistieken probeerde zij aan te tonen hoe de verzorging verbeterd kon worden.

Hoeveel kost het om gebruik te maken van Flo?

Hoeveel Flo kost is afhankelijk van het aantal hulpmiddelen, de geschiktheid van het netwerk en het aantal locaties. We bespreken graag samen de mogelijkheden en maken op basis daarvan een passend voorstel.

Voor wie levert Flo voordelen op?

Flo levert voordelen op voor instellingen, zorgmedewerkers, ergotherapeuten, facilitair medewerkers, managers, inkopers én natuurlijk voor de bewoners van instellingen.

Met Flo zorgen we voor het juiste hulpmiddel, op het juiste moment, op de juiste locatie, voor iedere cliënt, tegen de laagst mogelijk kosten. Zo ondersteunen we de medewerkers en blijft er meer tijd over voor wat echt belangrijk is: het bieden van warme zorg.

Voor welk type hulpmiddelen is Flo geschikt?

Flo is geschikt voor alle budgettaire hulpmiddelen, zowel huur als koop en ongeacht de leverancier.

Hoe kan ik Flo aanvragen?

Voor meer informatie of het aanvragen van Flo, kun je het contactformulier invullen. We nemen dan binnen twee werkdagen contact met je op. We leggen je uit wat onze gedachte achter Flo is. Samen met jou kijken we hoe Flo een oplossing kan bieden voor mogelijke uitdagingen in jouw organisatie. Als Flo voor jou (een deel van de) oplossing kan zijn, bespreken we samen de invulling van het vervolgtraject waarin we onder andere kijken naar jullie WiFi-netwerk, het aantal hulpmiddelen en de locatie(s).

Contact opnemen