Mijn RSR

Mijn RSR

Voor wie is Mijn RSR?

Mijn RSR is een vrijblijvende dienst voor iedereen die een mobiliteitshulpmiddel in bruikleen heeft die door RSR in opdracht van de gemeente (Wmo) is verstrekt. Zoals een rolstoel, aangepaste fiets, elektrische rolstoel, scootmobiel of tillift.

Kan ik als medewerker van de gemeente ook “Mijn RSR” gebruiken?

Mijn RSR wordt een omgeving alleen voor inwoners die klant bij ons zijn. Deze omgeving is binnenkort beschikbaar.

U kunt gebruikmaken van het zakelijke-portaal voor gemeenten. Hier vindt u alle informatie rond uw contract; zoals lopende opdrachten, uitstaande voorzieningen en de actuele status van klantaanvragen. Uw rayonmanager weet hoe u op het portaal kunt inloggen.