Slimme scootmobiel

Waar in mijn scootmobiel wordt het handige TiM-kastje geplaatst?

Het TiM-kastje wordt bij de accu’s van uw scootmobiel geplaatst. U zult daar verder niets van zien of merken.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een slimme scootmobiel van RSR?

RSR gaat deze dienstverlening de komende tijd uitbreiden naar alle cliënten. U wordt tijdig geïnformeerd wanneer u in aanmerking komt voor de slimme scootmobiel. U kunt de slimme scootmobiel niet zelf bestellen.

Stel, ik heb onderweg een probleem met mijn slimme scootmobiel. Kan RSR dan op een later tijdstip, op afstand, zien wat de storing is?

Als het probleem meetbaar is voor het TiM-kastje, wordt het opgeslagen. RSR kan het geregistreerde probleem dan op een later tijdstip inzien. Belt u achteraf met onze klantenservice, dan kan zo’n technisch probleem met u besproken worden.

Ik heb sinds kort een slimme scootmobiel. Wanneer ontvang ik informatie over de verzamelde gegevens?

Alleen als uit de gegevens blijkt dat er (mogelijk) een probleem is met de accu’s van uw slimme scootmobiel, neemt RSR contact met u op.

Hoef ik de klantenservice nooit meer te bellen om een reparatie door te geven aan mijn slimme scootmobiel?

Natuurlijk hopen we dat u zo min mogelijk problemen en stilstand ervaart met uw slimme scootmobiel. Maar het kan nog steeds voorkomen dat er een probleem optreedt aan uw slimme scootmobiel dat niet via het TiM-kastje kan worden opgelost.

Kan het TiM-kastje ervoor zorgen dat de accu van mijn scootmobiel sneller leegloopt?

Nee, de accu’s van uw slimme scootmobiel zullen niet sneller leeglopen door het TiM-kastje.

Wat gebeurt er met mijn slimme scootmobiel als ik of mijn gemeente overstapt naar een andere leverancier?

Als u of uw gemeente overstapt naar een andere leverancier, zorgt RSR ervoor dat de connectie tussen uw slimme scootmobiel en de RSR-systemen verbroken wordt. RSR kan dan geen gegevens meer inzien.

Wat doet RSR met de gegevens over mijn scootmobiel?

We gebruiken de gegevens alleen om technische problemen of stilstand van uw slimme scootmobiel te verhelpen of te voorkomen.

Ik heb een tijd geen gebruik gemaakt van mijn slimme scootmobiel. Kan RSR daarom besluiten om mijn scootmobiel in te nemen?

Nee. Het TiM-kastje in uw slimme scootmobiel wordt alleen gebruikt om inzicht te geven over de technische staat. Deze informatie zal RSR nooit gebruiken om over te gaan tot inname van uw scootmobiel.

Kan RSR mijn GPS-locatie zien of zien waar ik ben geweest?

Nee, de medewerkers van RSR kunnen niet zien waar u bent of bent geweest met uw scootmobiel. Uw GPS-locatie wordt niet bijgehouden.

Zijn er voor mij als cliënt kosten verbonden aan de slimme scootmobiel?

De slimme scootmobiel van RSR is een extra service. Wij bieden deze service kosteloos aan. Er zijn op geen enkele wijze extra kosten voor u.

Wat is de slimme scootmobiel?

De slimme scootmobiel is een scootmobiel waarin een handig kastje is ingebouwd (het TiM-kastje). Dit kastje is verbonden met het internet en geeft technische gegevens over uw scootmobiel door aan RSR. De medewerkers van RSR kunnen het kastje op afstand uitlezen.

Welk voordeel biedt de slimme scootmobiel mij als cliënt?

RSR kan u nog beter van dienst zijn. Zo kan op afstand worden meegekeken welke specifieke technische problemen er zijn met uw scootmobiel. We kunnen deze problemen telefonisch met u bespreken en oplossen. Ook kunnen we u proactief telefonisch informeren als we een technische storing aan uw accu zien. Zo kunnen we storingen voorkomen en komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Met wie worden de verzonden gegevens gedeeld?

De door het TiM-kastje verzonden gegevens worden met niemand gedeeld. Alleen daartoe aangewezen medewerkers van RSR kunnen deze gegevens inzien.

Zijn de gegevens goed beveiligd?

RSR zorgt ervoor dat de gegevens over uw slimme scootmobiel op een beveiligde manier worden verstuurd. Dit gebeurt volgens de Nederlandse Privacywetgeving AVG.

Wat voor gegevens worden er opgeslagen?

Gegevens die iets zeggen over de technische staat van uw scootmobiel of onderdelen daarvan. Bijvoorbeeld welke foutcodes de afgelopen periode zijn voorgekomen, of wat de staat van uw accu’s is.

Wat betekent TiM?

TiM is een afkorting van Telemetric intelligent Monitor. Met TiM bedoelen we het handige kastje dat in uw slimme scootmobiel is ingebouwd.

Kan RSR zien waar mijn scootmobiel is als deze gestolen is?

Bij diefstal van uw slimme scootmobiel kan RSR procedures starten om uw scootmobiel te traceren. Maar daarvoor is wel eerst uw schriftelijk toestemming nodig.

Ik heb een afspraak met de servicemonteur voor inbouw van het TiM-kastje, maar het komt me toch niet uit. Hoe kan ik de afspraakverzetten?

U kunt contact opnemen met de klantenservice om de afspraak te verzetten. Daarnaast kunt om uw afspraak te verzetten terecht in ons online klantportaal Mijn RSR.

Als uit de verzonden gegevens blijkt dat ik mijn scootmobiel niet goed gebruik, moet ik dan de kosten van de reparatie vergoeden?

Nee. Het TiM-kastje wordt alleen gebruikt om inzicht te geven over de technische staat van uw slimme scootmobiel. RSR zal deze informatie nooit gebruiken om reparatiekosten vergoed te krijgen.

Hoe neemt RSR contact met mij op?

RSR neemt telefonisch contact met u op als uit de gegevens over uw slimme scootmobiel blijkt dat er een storing dreigt.

Welke storingen kan RSR op afstand uitlezen? En wat betekent dat voor mij als cliënt?

RSR kan diverse storingen uitlezen. Denk aan problemen met de accu’s, problemen met het opladen of foutcodes. RSR neemt proactief telefonisch contact met u op als uit de gegevens blijkt dat er een mogelijk probleem is met de accu’s. Ervaart u zelf een probleem met uw slimme scootmobiel en neemt u contact op met de klantenservice? Dan gebruikt de medewerker van RSR de gegevens om het probleem te analyseren.

Verkoopt RSR de gegevens van de slimme scootmobiel aan andere bedrijven (derde partijen)?

RSR gebruikt de verzamelde gegevens alleen om technische problemen of stilstand van uw slimme scootmobiel te verhelpen, te verbeteren (productverbetering) of te voorkomen. RSR gebruikt de gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Hoe kan RSR zien dat het laden van de accu’s goed gaat?

Uw slimme scootmobiel is verbonden met het internet via een simkaart. Deze simkaart geeft aan RSR door of het laadproces van de accu’s
goed is doorlopen.

Contact opnemen